Nyköpings Filmstudio Dag

Uppdaterad 2023-01-01
Översikt uppdatering av sidor, se nedan.

Nyköpings Filmstudio Dag är en ideell förening ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet med denna fristående organisation är att visa värdefull film på biograf. 2018 var 98 filmstudior på 92 orter anslutna till SFF. Antalet medlemmar var 37 221. Antalet visningar var 1 756 och antalet besökande 200 503.  
Nyköpings Filmstudio Dag visar vanligen åtta filmer på våren och åtta på hösten. Visningarna sker i regel på onsdagar udda veckor i Biostadens stora salong. Fr.o.m. hösten 2021 startar visningarna kl. 13:30.

Medlemskap
För att ha möjlighet att se filmerna krävs att man är medlem i föreningen. Inför varje ny filmtermin tecknas nytt medlemskap. De som varit medlemmar den gångna terminen har företräde.
Biostadens stora salong har 231 platser. Mot bakgrund av att medlemmar av olika skäl inte kan närvara vid varje visningstillfälle är totala antalet medlemmar varje termin något större än antalet platser i salongen.

Kölista
Om man önskar bli medlem framöver kan man anmäla sig till en kölista. Denna administreras av föreningens vice ordförande Owe Samuelsson, 
telefon 076-134 34 33.

Mer om Nyköpings Filmstudio Dag finns under Information ovan.

Översikt uppdatering av sidor
Aktuellt                       2022-12-25
Filmer våren  2023     2022-12-08
Arkiv visade filmer     2023-01-01
Kontakter                   2022-03-30
Information                2019-04-18
Länkar                       2021-12-11