Information

Uppdaterad 2019-04-18

Styrelse

Nyköpings Filmstudio Dag har en styrelse som väljs av årsmötet. I vanlig ordning är samtliga medlemmar välkomna att delta i årsmötet. Detta hålls i anslutning till en filmvisning i början av kalenderåret och aviseras i god tid här på hemsidan under Aktuellt.Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två á tre ledamöter. Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för 2 år. Styrelsens sammansättning pågående verksamhetsår framgår under Kontakt. Där finns även telefonnummer, föreningens adress, föreningens e-postadress, organisationsnummer, swishnummer, samt föreningens bankgironummer.

Stadgar

De stadgar utifrån vilka föreningens verksamhet utformas återfinns under följande länk: https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/std-2016

Filmer

Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att föreslå vilka filmer som skall visas. Det kan handla om en film som man själv har sett tidigare och som man vill att flera ska få del av. Det kan också handla om en film som vänner och bekanta har sett och s.a.s. går i god för eller en film som man hört om på annat sätt.

Dock omgärdas filmönskan av vissa krav. Ett är att det måste finnas en rättighet att visa filmen. För de filmer som finns med i SFF:s Filmlista finns en sådan rättighet. Därutöver kan det för vissa filmer utanför SFF:s Filmlista finnas möjligheter att förhandla om och förvärva visningsrätt.

Ett annat krav är att filmen finns i digitaliserad form. Det digitala formatet beror på att man i Biostadens stora salong endast kan visa filmer i digitaliserad form. Det utesluter således det tidigare 35-mm formatet. Vill man själv se om filmförslaget uppfyller kraven, kan man till en början gå in under Länkar ovan, välja SFF:s hemsida och söka under Filmlistan.

Har man ett filmförslag och vill överlämna åt någon i styrelsen att kontrollera om filmen uppfyller kraven, kan man lägga en lapp i förslagslådan som finns i anslutning till biosalongens utgång eller skicka via e-post med adressen [email protected] Ansvaret för valet av kommande filmer åvilar i slutändan styrelsen.

Centrala aktiviteter

Sveriges Förenade Filmstudior (SFF) ordnar olika aktiviteter för anslutna filmstudior. Det handlar om att ge styrelsemedlemmar och filmväljare i respektive studio möjlighet att delta i informationsvisningar, seminarier, regionala träffar m.m. Avsikten är att ge förutsättningar för lokalt ansvariga att kunna komponera ett optimalt program för varje filmtermin.

Länkar

Under Länkar finns adressen till SFF:s hemsida och till ett antal andra intressanta filmhemsidor.

Pågående program

En översikt över de filmer som visas den aktuella terminen kan man se under Filmer våren 2019.

Tidigare visade filmer

Under Arkiv visade filmer kan man se vilka filmer som har visats tidigare. När det gäller de senaste filmerna kan man även se vilket genomsnittsbetyg besökarna har givit respektive film. Utgångspunkten härvid är en femgradig skala.

Medlemsregister

SFF och anslutna filmstudior är medlemsföreningar. Generellt har sådana föreningar lov att spara kontaktinformation för att till sina medlemmar sprida kännedom om föreningens aktiviteter. Nyköpings Filmstudio Dag har ett medlemsregister upprättat enligt bestämmelser i Dataskyddsförordningen 2018-05-25 (GDPR - General Data Protection Regulations). Registret skall endast användas för föreningsinterna ändamål grundade på styrelsebeslut. Detta utesluter användning i varje annat sammanhang. I den stund en medlem i föreningen skriver sitt namn på medlemskortet godkänner hon respektive han det sätt på vilket föreningen hanterar medlemmens personuppgifter.