Arkiv

Uppdaterad 2023-01-01

Tidigare visade filmer

Här finns en översikt över de filmer som visats sedan filmstudion startade.

Den första tabellen är sorterad efter årtal. 
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/sortering-ar 
Här är samma översikt sorterad i bokstavsordning.
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/sortering-bokstav 

Här följer en översikt där man kan se vilka filmer som visats respektive termin. När det gäller de senare terminerna kan man även se vilket betyg besökarna har gett respektive film utifrån en femgradig skala. 

Hösten 2001
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2001  
Våren 2002
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2002 
Hösten 2002
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2002 
Våren2003
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2003
Hösten 2003
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2003
Våren 2004
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2004
Hösten 2004
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2004
Våren 2005
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2005
Hösten 2005
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2005
Våren 2006
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2006
Hösten 2006
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2006
Våren 2007
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2007
Hösten 2007

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2007
Våren 2008
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2008
Hösten 2008

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2008
Våren 2009

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2009
Hösten 2009
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2009
Våren 2010
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2010
Hösten 2010
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2010
Våren 2011
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2011
Hösten 2011
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2011
Våren 2012
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2012
Hösten 2012

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2012
Våren 2013
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2013
Hösten 2013

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2013
Våren 2014
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2014
Hösten 2014
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten2014

Våren 2015
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2015
Hösten 2015
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht-2015
Våren 2016
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2016
Hösten 2016
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten2016
Våren 2017
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2017
Hösten 2017
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2017
Våren 2018
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2018
Hösten 2018
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2018
Våren 2019
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2019
Hösten 2019
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2019
Våren 2020
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-
2020
Hösten 2020
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht20
Våren 2021
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2021
Hösten 2021
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht-21
Våren 2022
https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2022
Hösten 2022

https://nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht2022